Ügyszám: IV/00463/2018
.
Első irat érkezett: 03/13/2018
.
Az ügy tárgya: A Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi népszavazás iránti kezdeményezés)
.
Eljárás típusa: Gyorsított - Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat előadta, hogy a kérelmező helyi népszavazás kiírása iránti kérelmet nyújtott be a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 41. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:
"Akarja-e Ön, hogy Kaposmérőben nem veszélyes hulladék kezelésére, ártalmatlanítására INERT hulladék-feldolgozó üzemet létesítsen az INERT-INWEST Kereskedelmi és Szolgálatató Kft.?"
A Kaposmérő Helyi Választási Bizottság (HVB) az 1/2018. (I. 26.) számú határozatával a helyi népszavazásra bocsátandó kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelelsítését elutasította.
A bíróság a sérelmezett határozattal a HVB határozatát megváltoztatta és a helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet hitelesítette.
Az indítványozó álláspontja szerint a népszavazási kérdésben szereplő cég által végzett vállalkozási tevékenység nem önkormányzati feladat- és hatáskör az Mötv. 13. §-a alapján, ezért helyi népszavazást az Nsztv. 32. § hiánya miatt nem lehet kiírni a témában. Erre tekintetettel - az indítványozó álláspontja szerint - a bíróság megsértette az Alaptörvény 31. cikk (2) szakaszát, és a a XXI. cikk (1) bekezdésében írt egészséges környezethez való jogát..
.
Indítványozó:
    Kaposmérő Községi Önkormányzat
Támadott jogi aktus:
    Kaposvári Törvényszék 9.Pk.20.235/2018/5. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés
31. cikk (2) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_463_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_463_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.04.17 11:00:00 Teljes ülés
2018.04.10 16:00:00 2. öttagú tanács

.
..