Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01974/2019
Első irat érkezett: 12/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.547/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.V.35.547/2018/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - előadta, hogy az elsőfokú adóhatóság az indítványozóval szemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le általános forgalmi adó adónemben. Az elsőfokú adóhatóság adóbírságot alkalmazott és késedelmi pótlékot szabott ki. A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyta. Az indítványozó keresetet terjesztett elő, melyben az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 128. § (1) bekezdésére hivatkozott, miszerint az elsőfokú adóhatóság a garanciális jogait megsértve hozta meg határozatát, amennyiben a határozat meghozatalára a törvény felhívott rendelkezése által előírt 60 napos határidőt túllépve került sor. Az elsőfokú bíróság ítéletével a másodfokú adóhatóság határozatát az elsőfokú adóhatóság határozatára is kiterjedően az adóbíróság tekintetében hatályon kívül helyezte, egyebekben a felperes keresetét elutasította. Az alperesi felülvizsgálati kérelem során eljáró Kúria az ítéletében az elsőfokú döntésnek a felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érintette, a felülvizsgálati kérelemmel támadott részt hatályon kívül helyezte és a keresetet teljes körűen elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete megsértette az Alaptörvény 28. cikkét, továbbá a XXIV. cikk (1) bekezdését, egyebekben sérti az XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát is, amennyiben a bíróság indokolási kötelezettségének több vonatkozásban nem tett eleget, ugyanis nem indokolta meg, hogy miért hagyta figyelmen kívül az Akotmánybíróság 5/2017. (III.10.) AB határozatát és értelmezte önkényesen az Alkotmánybíróság 17/2019. (V. 30.) AB határozatát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.V.35.547/2018/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1974_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1974_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.