Ügyszám: IV/02214/2017
.
Első irat érkezett: 12/12/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.401/2017/7. számú végzése (gyermekekkel való kapcsolattartás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.401/2017/7. számú végzése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a közös gyermekeiket gondozó szülő ellen kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelmet nyújtott be. Az elsőfokú hatóság a végrehajtás iránti kérelmet elutasította. Megállapította, hogy a felek közötti kapcsolattartást szabályozó ítélet a gyermek ruházatának minőségére és tisztaságára nem tér ki, így nem állapítható meg a kapcsolattartás szabályainak megszegése. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság végzését helybenhagyta.
A másodfokú döntéssel szemben az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A bíróság végzésében elutasította a felülvizsgálati kérelmet.
Az indítványozó álláspontja szerint a végzés sérti a családi élethez, kapcsolattartáshoz való jogát, valamint a gyermekek jogait.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.401/2017/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
L) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2214_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_2214_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_2214_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_2214_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.11 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..