Hungarian
Ügyszám:
.
VI/04864/2021
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: VI/04778/2021,
.
Első irat érkezett: 12/15/2021
.
Az ügy tárgya: Országos népszavazás elrendeléséről szóló 32/2021. (XI. 30.) OGY határozat Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálata iránti indítvány (népszavazás elrendelése)
.
Eljárás típusa: Az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az országos népszavazás elrendeléséről szóló 32/2021. (XI. 30.) OGY határozat elleni indítványában azt kéri, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 33. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében folytassa le Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, az Országgyűlés határozatát semmisítse meg, és hívja fel új határozat meghozatalára.
A támadott határozatban az Országgyűlés a Kormány által benyújtott négy országos népszavazási kezdeményezésben rendelte el az országos népszavazást.
A négy kérdést ezt megelőzően a Nemzeti Választási Bizottság külön-külön hitelesítette, a határozatok ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmeket a Kúria elutasította.
Az indítványozó az Abtv. 33. § (2) bekezdésében foglalt körülmények megalapozása körében arra hivatkozik, hogy álláspontja szerint az Országgyűlés a népszavazás elrendeléséről hozott döntése során nem vizsgálta a jogorvoslati szervek hatáskörén kívül eső körülményeket, a hitelesített kérdésekkel szemben felmerülő közjogi érveket - amelyeket értelmezése szerint a Kúria a jogorvoslati eljárás során az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésként értékelt - nem vizsgálta, illetve arról a határozata indokolásában sem adott számot. Az Országgyűlés e mulasztása folytán a népszavazási eljárásban nem érvényesülhetnek az Alaptörvény B) cikk (1), (3) és (4) bekezdésében, XXIII. cikk (7) bekezdésében és XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt garanciái, ami álláspontja szerint indokolttá teszi a támadott OGY határozat megsemmisítését és az Országgyűlés új határozat meghozatalára való felhívását, amelynek során alkotmányos követelményeinek maradéktalanul eleget tesz..
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
B) cikk (3) bekezdés
B) cikk (4) bekezdés
XXIII. cikk (7) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4864_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_4864_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
VI_4864_2_2021_Amicus_IM_anonim.pdfVI_4864_2_2021_Amicus_IM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.01.04 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.