Hungarian
Ügyszám:
.
III/00543/2020
Első irat érkezett: 03/06/2020
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 639. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (perújítási indítvány, távollevő terhelt)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 639. § (3) bekezdésében az "és a védő" szövegrész alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az eljárás alapját képező büntetőügy ismeretlen helyen tartózkodó terheltjét az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki és fegyházbüntetésre ítélte. A másodfokú bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt büntetését a minősítés vonatkozásában megváltoztatta, egyebekben helybenhagyta. A terhelt védője a másodfokú jogerős ítélet kihirdetésekor jelen volt. Időközben 2019. április 17. napján az elítéltet elfogták.
A védő 2019. október 19. napján a Be. 639. §-a (2) bekezdésének c) pontjában nevesített jogosultként a Be. 637. § (1) bekezdésének g) pontjában írt perújítási okra alapított perújítási indítványt terjesztett elő, melyben a Be. 639. §-ának (5) bekezdésében meghatározott törvényi feltételt is teljesítette, azaz megjelölte a terhelt tényleges tartózkodási helyét. A fellebbviteli főügyészség átiratában foglaltak szerint a védő perújítási indítványa a törvényes határidőn túl került előterjesztésre, ezért elkésettség okán elutasításnak van helye. A Be. 639. §-ának (3) bekezdése szerint ugyanis a terhelt és a védő a 637. § (1) bekezdés g) pontjára alapított perújítási indítványt attól a naptól számított egy hónapon belül terjesztheti elő, amelyen az alapügyet befejező ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséről tudomást szerzett. A védő azonban erről már 2018. november 7. napján tudomást szerzett. Az ítélőtábla semmilyen más döntést nem hozhat, mint a védő perújítási indítványának elutasítását elkésettség okán, annak ellenére, hogy a Be. 637. §-ának (5) bekezdése azt a kötelezettséget rója a bíróságra, hogy a Be. 637. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti perújítás lefolytatása kötelező.
A rendes bíróság az Alaptörvény 28. cikkébe foglalt célhoz kötött, teleologikus jogértelmezéssel nem tudja feloldani az anomáliát. Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése alapján a jogbiztonság követelményrendszerébe tartozik a kiszámíthatóság garanciája. A jogállami büntető eljárásnak korlátozhatatlan minősége az eljárás tisztességes volta. A terhelt távollétében lefolytatott eljárásnak hiányzik a tisztességes eljárás lényeges részeleme, a terhelt személyes joggyakorlásának és védekezésének lehetősége, melynek ellensúlyozására teremtődött meg a perújítás lehetősége. A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítését azonban kizárja, ha a törvény a terhelt védője számára az indítvány előterjesztésére teljesíthetetlen időbeli feltételt szab. A védőnek pedig az a joga, hogy saját jogán terjesszen elő perújítási indítványt, kiüresedett. A jogszabályi rendelkezés továbbá az Irányelv 9. §-ába ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 639. § (3) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_543_0_2020_inditvany.anonim.pdfIII_543_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.