Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01620/2020
Első irat érkezett: 09/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/02/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó az alapul fekvő, kölcsön megfizetése iránt indított polgári per alperese, az alkotmányjogi panaszában támadott másodfokú ítéletében a bíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, amely a felperes keresetét elutasította. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítéletében a követelés alapjául szolgláló szerződést érvényessé nyilvánította, és ez alapján az indítványozót a kölcsönösszeg és kamatai megfizetésére kötelezte.
Az indítványozó e bírói döntés alaptörvény-ellenességét állítja, mivel álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék tévesen alkalmazta a jogszabályokat, nem vette figyelembe az alperes által előterjesztett bizonyítékokat, ezzel összefüggésben megsértette indokolási kötelezettségét, következésképpen a határozat az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésébe ütközik. Emellett azzal, hogy a másodfokú bíróság kellő bizonyítási eljárás nélkül megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, megfosztotta az indítványozót a jogorvoslati lehetőségtől, és valójában egyfokú eljárásban döntött az indítványozó marasztalásáról, ami sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogot. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1620_3_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1620_3_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1620_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1620_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .