Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00434/2019
Első irat érkezett: 03/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.III.10.041/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaügyi per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.III.10.041/2018/8. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 7.Mf.680.403/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy tanító munkakörben dolgozott, osztályfőnöki feladatokat is ellátott, amelynek körében az osztályába járó sajátos nevelésű igényű tanulóval kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása is munkaköri kötelessége volt. Ennek nem megfelelő ellátása miatt az iskola vezetője egyedi utasítással a tanulóval kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására kötelezte. Amikor az indítványozó ezt nem teljesítette írásbeli figyelmeztetésben részesítette.
Az indítványozó munkáltatói egyedi utasítás érvénytelenségének megállapítása, írásbeli figyelmeztetés hatályon kívül helyezése, sérelemdíj és jubileumi jutalom megfizetése iránti pert kezdeményezett. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a bíróság nem megfelelően indokolta döntését, nem oktatta ki a feleket teljes körűen a bizonyítási kötelezettségre, amellyel az indítványozó elesett a további bizonyítási lehetőségtől..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.III.10.041/2018/8. számú ítélet, Fővárosi Törvényszék 7.Mf.680.403/2017/4. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk
II. cikk
III. cikk
IV. cikk
V. cikk
IX. cikk
XII. cikk
XIII. cikk
XVII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_434_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_434_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.