Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01121/2019
Első irat érkezett: 06/28/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.236/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.496/2017/8. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.I.35.236/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó áfa-visszatérítését az adóhatóság megtagadta, mert nem látta bizonyítottnak, hogy az érintett szállítmány elhagyta Magyarország területét és nem fogadta el a közösségen belüli értékesítést, ezért adókülönbözetet is rótt a indítványozó terhére. Az adóhatóság döntése ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, keresetét a bíróság elutasította, a Kúria a bíróság ítéletét hatályában fenntartotta. Az indítványozó érvelése szerint az Áfa törvény nem írja elő az adómentesség feltételeként az áru tényleges elszállítását vagy megérkezését, továbbá a 2006/112. számú irányelv sem nevezi meg pontosan, hogy az adóalanyoknak milyen bizonyítékokat kell benyújtaniuk az adómentesség céljából. Utal továbbá az EU Bíróság gyakorlatára, ami alapján a tényleges elszállítás a vevő terhére esik, így az adó megfizetésének is ő a kötelezettje.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria sérelmezett döntése sérti az EU irányelvet és joggyakorlatot, ezért a jogbiztonság sérelmével jár, továbbá sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát. Sérelmezi, hogy előterjesztett bizonyítékait a bíróság nem vizsgálta, továbbá az eljárás elhúzódását..
.
Támadott jogi aktus:
  a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.496/2017/8. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.I.35.236/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXXI. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1121_4_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdfIV_1121_4_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1121_2019.pdfSz_IV_1121_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.I.35.236/2018/5 of the Curia (review of an administrative decision; tax case)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .