Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00748/2018
Első irat érkezett: 04/19/2018
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.417/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei, kártalanítási képviselő eljárása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/16/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék Bv.793/2017/9. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.417/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó által meghatalmazott "kártalanítási képviselő" útján kártalanítási kérelmet nyújtott be az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt. A bíróság a kérelmet elutasította, mivel a kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát.
          .
.
Indítványozó:
    Tomasovszki István
Támadott jogi aktus:
    Székesfehérvári Törvényszék Bv.793/2017/9. számú végzés, Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.417/2017/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_748_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_748_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_748_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_748_2_2018_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.