Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00083/2020
Első irat érkezett: 01/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.167/2019/6. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 81. § (5) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) és 27. § alapján - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 81. § (5) bekezdés, a Balassagyarmati Járásbíróság 13.P.20490/2018/10. számú ítélete és a Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.167/2019/6. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - keresetében foglaltaknak a bíróság helyt adott. Az indítványozó azonban a perköltség vonatkozásában megfellebbezte az elsőfokú ítéletet. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét annak fellebbezett részében helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való jog és a jogorvoslathoz való jog, mivel a bíróság nem tett eleget az indokolási kötelezettségének, nem alkalmazta a bíróság a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló rendeletet, valamint a bíróságok figyelmen kívül hagyták a tárgyaláson jelenlevő fél törvényes képviselőjének a nyilatkozatát..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 81. § (5) bekezdés
    Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.167/2019/6. számú ítélete
    Balassagyarmati Járásbíróság 13.P.20490/2018/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
V. cikk
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_83_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_83_0_2020_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.