Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00648/2019
Első irat érkezett: 04/10/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.282/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.228/2016/3/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.21.282/2017/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy azon polgári peres eljárás felperese volt, amely eljárásban az elsőfokú bíróság elutasította arra irányuló polgári keresetét, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperesi sajtószerv és egy magánszemély megsértette a jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy róla mint gyanúsítottról - a büntetőeljárásban fellelhető egyetlen bizonyítékra hivatkozással - valótlan tényeket állított, személyét jogerős bírósági büntetőítélet hiányában egy terrorszervezet vezérének titulálta, és azt közvetítette, hogy az indítványozó rendkívül súlyos élet elleni bűncselekményeket követett el, valamint tervezett elkövetni. Az indítványozó előadta, hogy a legtöbb esetben ilyen bűncselekményekkel - az idézett nyomozati bizonyíték ellenére - meg sem gyanúsították.
A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett döntések sértik az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében előírt jó hírnév tiszteletben tartásának követelményét, valamint a XXVIII. cikk (2) bekezdésében biztosított ártatlanság vélelmét.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.228/2016/3/II. számú ítélet, Kúria Pfv.IV.21.282/2017/13. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_648_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_648_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.