Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00597/2017
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/00714/2017, IV/00760/2017,
.
Első irat érkezett: 02/22/2017
.
Az ügy tárgya: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (praxisjog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/13/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/13/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - fogorvos, aki kérelmében kérte a részére alanyi jogon kapott praxisjoga megszerzését tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását. Az illetékes Járási Hivatal a kérelmet elutasította, mivel álláspontja szerint a az iskolafogászati tevékenység az alapellátás része, ami nem minősül praxisjognak, így az nem praxisengedély-köteles. A másodfokú hítóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, azonban keresetét a bíróság elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárásban alkalmazott jogszabályi rendelkezések sértik a jogbiztonság követelményét, a vállalkozás szabadságát, a tisztességes gazdasági versenyt, a vállakozáshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot és a diszkrimináció tilalmába ütköznek. .
.
Támadott jogi aktus:
    az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdés
    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pont, 2. § (1)-(2) bekezdés
    313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 2. § (1) bekezdés 2. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_597_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_597_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_597_2017_MOK_Állásfoglalás_anonimizált.pdfIV_597_2017_MOK_Állásfoglalás_anonimizált.pdfIV_597_2017_EMMI_Állásfoglalás_anonimizált.pdfIV_597_2017_EMMI_Állásfoglalás_anonimizált.pdfIV_597_19_2017_anonim.pdfIV_597_19_2017_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította az egészségügyi alapellátásról szóló törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény, valamint a végrehajtásáról szóló
kormányrendelet egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
panasz indítványt. Az indítványozók fogorvosok, akik valamennyien
iskolafogászati tevékenységet végeznek. Az illetékes kormányhivataltól hatósági
bizonyítvány kiállítását kérték alanyi jogon szerzett praxisjog igazolásáról,
mivel feladatellátási szerződés alapján iskolafogászati tevékenységet végeznek.
A közigazgatási hatóságok kérelmüket elutasították, döntéseiket a Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság helybenhagyta. A bíróság a közigazgatási
határozatok felülbírálata során arra mutatott rá, hogy – a támadott
rendelkezések szerint – a praxisjog csak területellátási kötelezettséggel bíró
orvosokat illet meg, míg a korábbi szabályozás szerinti működtetési joggal
olyan orvos is rendelkezhetett, akinek nem volt területellátási kötelezettsége.
A korábbi működtetési engedély ugyanakkor nem eredményez praxisjogot. Mindezek
alapján a bíróság az indítványozók kereseteit mindhárom ügyben elutasította. Az
indítványozók alkotmányjogi panaszukat az eljárásokban alkalmazott jogszabályi
rendelkezésekkel szemben terjesztették elő, mivel szerintük azok a
vállalkozáshoz és a tulajdonhoz való jogukat, valamint a hátrányos
megkülönböztetés tilalmát is sértik. Az Alkotmánybíróság érdemi eljárása során
a következőket állapította meg. Először is a rendelkezések nem zárják ki, hogy
az iskolafogorvosok területi körzettel rendelkező házi fogorvosokká váljanak,
azaz praxisjogot szerezzenek. A jogalkotó alkotmányosan írhat elő egyes
ellátási formák esetében az azt gyakorolni kívánók számára feltételeket, ezek
alapján pedig a jelentkezők szabadon eldönthetik, kívánnak-e az állammal vagy
az önkormányzattal szerződést kötni. Ennek fényében a támadott rendelkezések
nem sértik az indítványozók vállalkozáshoz való jogát. Másodszor: a
rendelkezések az indítványozók fogászati eszközökinek tulajdonát nem vonják el;
pusztán az önkéntes akaratukból kötött feladatellátási szerződés értelmében
kötelesek ezen eszközöket a szükséges módon használni, de ez tulajdonhoz való
jogukat nem sérti. Végül az Alkotmánybíróság azt is megállapította meg, hogy a
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok (házi fogorvosok) és
az intézményi ellátási kötelezettséggel rendelkező iskolaorvosok
(iskolafogászati ellátást végző fogorvosok) – például eltérő feladatköreik
miatt, minthogy az iskolaorvosok nem kötelesek ügyeleti ellátást nyújtani, a
háziorvosok pedig igen – nem képeznek homogén csoportot, ezért a rendelkezések
nem sértik a hátrányos megkülönböztetés tilalmát sem.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.06.13 16:00:00 2. öttagú tanács
2018.03.27 10:00:00 Teljes ülés
2018.02.13 9:30:00 2. öttagú tanács
2018.02.20 16:00:00 2. öttagú tanács
2018.10.16 10:00:00 Teljes ülés
2019.09.23 13:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 8(7) of the Act CXXIII of 2015 on Primary Health Care, Section 1(2)a) and c), Section 2(1) and (2) of the Act II of 2000 on Independent Medical Activity and Section 2(1) and (3) of the Government Decree 313/2011. (XII. 23.) Korm. on the implementation of the Act II of 2000 on Independent Medical Activity (practice right) (IV/597/2017.)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.