Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01283/2022
Első irat érkezett: 05/27/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.993/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szigetszentmiklósi Járásbíróság 15.P.20.418/2021/23. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.993/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonostárs egy társasházban. A Társasház írásbeli szavazás útján döntött az alapító okirat módosításáról, mely alapján a társasház kötelezte az indítványozót a terasz felújítási munkálataival kapcsolatos teljes vállalkozói díj egyösszegű megfizetésére.
Az indítványozó az alapító okirat módosítása semmisségének megállapítása, illetőleg két társasházi közgyűlési határozat és az alapító okirat érvénytelenségének megállapítása iránt indított pert az alperes társasház ellen.
A keresetet az elsőfokú bíróság elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik a tulajdonhoz való jogát, mert annak következtében a közös tulajdonban álló épületrésszel kapcsolatos költségek megfizetésére köteles, mintha az külön tulajdonában álló rész lenne. Nézete szerint sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, valamint a jogorvoslathoz való joga, mert az eljáró bíróságok nem döntöttek érdemben az általa előterjesztett kereseti kérelmekről..
.
Indítványozó:
    Buda Lívia
Támadott jogi aktus:
    Szigetszentmiklósi Járásbíróság 15.P.20.418/2021/23. számú ítélete
    Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.993/2021/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1283_2_2022_ind_kieg.anonim.pdfIV_1283_2_2022_ind_kieg.anonim.pdfIV_1283_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1283_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1283_2022_.pdfSz_IV_1283_2022_.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.20.993/2021/6 of the Budapest Environs Regional Court (invalidity of a decision adopted by a condominium's general assembly)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.