Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01193/2018
Első irat érkezett: 07/23/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítékok hiánya, garázdaság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítéletére kiterjedő hatállyal. Kérte a jogerős döntés végrehajtásának a felfüggesztését az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig.
Az indítványozó előadta, hogy garázdaság és testi sértés vétsége miatt az elsőfokú bíróság egy év próbára bocsátotta. A másodfokon eljáró bíróság a döntést helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjog szerves részét képező ártatlanság vélelmét, és az in dubio pro reo elvét, mert a büntetőeljárásban szolgáltatott bizonyítékok alapján nem lehetett levonni azt a következtetést, hogy az indítványozó a vád tárgyává tett cselekményt elkövette. Az indítványozó továbbá előadta, hogy a bíróságok azzal is megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, hogy a bizonyítási indítványait elvetették..
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése
    Győri Járásbíróság B.696/2016/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1193_4_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1193_4_2018_indkieg. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.04.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 4.Bf.221/2017/9 of the Győr Regional Court (lack of evidence, public nuisance)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.