Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00190/2020
Első irat érkezett: 01/31/2020
.
Az ügy tárgya: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 72/A. §, 72/B. §, és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.441/2019/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (önsegélyező állomány átruházása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/29/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 72/A. §, 72/B. §, és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.441/2019/11. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - keresetében a felügyeleti biztosoknak az önsegélyező állomány átruházásáról hozott határozatának hatályon kívül helyezését kérte a Ptk. 3:36. § alapján. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a támadott döntések és jogszabályi rendelkezések sértik a tulajdonhoz való jogát, a tisztességes eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a bíróságok nem indokolták meg döntésüket, a bíróságok nem tették át a keresetet a hatáskörrel rendelkező közigazgatási bírósághoz, valamint a bíróságok jogalkalmazása önkényes és contra legem volt..
.
Támadott jogi aktus:
    az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 72/A. §, 72/B. §
    Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.441/2019/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_190_0_2020_indítvány_anonimizált_.pdfIV_190_0_2020_indítvány_anonimizált_.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 17:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_190_2020.pdfSz_IV_190_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 72/A and 72/B of the Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds and the judgement No. 4.Pf.20.441/2019/11 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.