Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01259/2019
Első irat érkezett: 07/26/2019
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 354. § (4) bekezdése és a Kúria Bfv.III.138/2019/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogtalan elsajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.) 354. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazásának kizárását, valamint a Fővárosi Törvényszék 28.Bf.XVI.6088/2017/13. számú ítélete és a Kúria Bfv.III.138/2019/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a Kúriához előterjesztett felülvizsgálati kérelemében előadta, hogy a másodfokú ítélet meghozatala idején hatályos Be. 354. § (4) bekezdése deklarálja a súlyosítási tilalom követelményét, mely alapján a vádlott büntetését súlyosítani csak akkor lehet, ha a terhére fellebbezést jelentettek be. Jelen ügyben az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés kizárólag az indítványozó felmentésére illetőleg büntetésének enyhítésére irányult, az ügyészség az ítéletet tudomásul vette. Ennek okán az indítványozó álláspontja szerint a másodfokú ítélet, mely a közérdekű munka büntetést pénzbüntetésre változtatta át, jogszabálysértő. Habár a hivatkozott jogszabályi rendelkezés nem emeli ki kifejezetten a közérdekű munkáról a pénzbüntetésre való átváltoztatás tilalmát, jelen ügyben, figyelemmel az indítványozó anyagi helyzetére, a közérdekű munka számára sokkal enyhébb lett volna, mint a pénzbüntetés.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezés esetében a jogalkotó túl széles mozgásteret biztosít a bíróságnak a büntetés megváltozatása körében. A súlyosítási tilalom jogintézménye a leglényegibb elemét veszíti el a (4) bekezdés taxatív felsorolása által. Az indítványozó álláspontja szerint a jogorvoslathoz való jogát sérti a rendelkezés, ugyanis garanciális szabály az, hogy a fellebbezőt ne érje további joghátrány akkor ha fellebbezési jogával él. Ellenkező esetben ugyanis visszatartó erővel bírhat a súlyosabb joghátránytól való félelem, mely a jogorvoslat lehetőségét kiüresítené, alapjogi funkcióját nem töltené be. A jogorvoslathoz való jog sérelme a súlyosítási tilalom elbíráláskori szabályozási hiányosságából fakad..
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.) 354. § (4) bekezdése
  Kúria Bfv.III.138/2019/10. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 28.Bf.XVI.6088/2017/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1259_4_2019_Indkieg.anonim.pdfIV_1259_4_2019_Indkieg.anonim.pdfIV_1259_0_2019_Inditvany.anonim.pdfIV_1259_0_2019_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .