Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02435/2022
Első irat érkezett: 11/03/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.225/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közhatalom gyakorlásával okozott kár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/18/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.III.20.225/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az ügy előzményeként előadja, hogy az 1/2-ed részben tulajdonában álló ingatlanra folytatott végrehajtás kapcsán kifogással élt, mivel a végrehajtó az ingatlan becsértékét úgy állapította meg, hogy nem volt figyelemmel a telken álló - az ingatlan-nyilvántartásban fel nem tüntetett - lakóházra. A végrehajtási kifogás alapján a bíróság a megtartott árverést megsemmisítette, az árverési vevő azonban ekkorra az ingatlant már eladta. Ezt követően az indítványozó a végrehajtó ellen közhatalom gyakorlásával okozott kár megtérítése iránt indított pert. Keresetének az elsőfokú bíróság részben helyt adott, amely ítéletet a másodfokú bíróság részben megváltoztatott, és a keresetet elutasította. A Kúria az alkotmányjogi panasszal támadott ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó arra hivatkozik, hogy sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.III.20.225/2022/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2435_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2435_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2435_2022.pdfSz_IV_2435_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.20.225/2022/5 of the Curia (damage caused by exercising public authority)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .