Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01824/2022
Első irat érkezett: 08/08/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.113/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sajtóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.21.113/2021/5. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék 7.P.20.172/2020/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - mint polgármester, a per felperese - keresetet indított az alperesi hírportál ellen, melyben annak megállapítását kérte, hogy az alperes azzal, hogy saját internetes oldalán ingatlanértékesítési ügylettel kapcsolatosan valótlan állításokat tett, megsértette a jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát. Véleménye szerint az alperes tartalmilag bűncselekmény elkövetésével vádolta meg. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította és a felperest perköltség megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és megállapította, hogy az alperes megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát. Kötelezte a jogsértés abbahagyására és eltiltotta további jogsértéstől, továbbá kötelezte, hogy a jogerős ítéletet alperes tegye közzé saját költségén az internetes oldalán. A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem alapos. A jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az indítvánnyal támadott bírósági döntések figyelmen kívül hagyták, hogy az indítványozó az ingatlanértékesítési ügylet időpontjában még nem volt polgármester, nem volt közszereplő, tehát a bíróságok tévesen minősítették az indítványozót a károkozó magatartásra vonatkozó alperesi közlés vonatkozásában olyan közszereplőnek, aki fokozottabb tűrési kötelezettséggel rendelkezik. Továbbá a bíróságok tévesen minősítették az alperesi közléseket is, az elsőfokú bíróság valós tényállításnak, a Kúria pedig véleménynyilvánításnak. Az indítványozó véleménye szerint a Kúria az alapjogi tesztet nem végezte el, mérlegelését az indokolásban nem jelenítette meg. A fentiek alapján a jó hírnévhez, emberi méltósághoz, a véleménynyilvánítás szabadságához való alapjogát sértve meg. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.IV.21.113/2021/5. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék 7.P.20.172/2020/19. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1824_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1824_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Kúria támadott ítéletét. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó
  (mint polgármester, a per felperese) keresetet indított az alperesi hírportál
  ellen, amelyben annak megállapítását kérte, hogy az alperes azzal, hogy saját
  internetes oldalán egy ingatlanértékesítési ügylettel kapcsolatosan valótlan
  állításokat tett, megsértette a jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát,
  mivel tartalmilag egy bűncselekmény elkövetésével vádolta meg. Az elsőfokú
  bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
  ítéletét részben megváltoztatta és megállapította, hogy az alperes valóban
  megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát. A jogerős ítélet
  ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A Kúria
  megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem alapos, a jogerős ítélet
  felülvizsgálattal támadott rendelkezését hatályon kívül helyezte, és az
  elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben. Az indítványozó álláspontja szerint
  az indítvánnyal támadott bírósági döntések figyelmen kívül hagyták, hogy az
  indítványozó az ingatlanértékesítési ügylet időpontjában még nem volt
  polgármester, nem volt közszereplő, tehát a bíróságok tévesen minősítették az
  indítványozót a károkozó magatartásra vonatkozó alperesi közlés vonatkozásában
  olyan közszereplőnek, aki a jóhírnevének megsértésével kapcsolatban fokozottabb
  tűrési kötelezettséggel rendelkezik. Az eljáró bíróságok így megsértették a jó
  hírnévhez, emberi méltósághoz, a véleménynyilvánítás szabadságához való
  alapjogát. A Kúria vizsgálta egyfelől a Facebook-bejegyzés azon állítását,
  amely szerint az indítványozó és a korábbi polgármester 15 000 000 Ft-tal
  károsították meg a várost. Ezen kijelentés a Kúria szerint közügyekben
  kifejtett véleménynek tekinthető, ezért e tekintetben fennállt az indítványozó
  közszereplői minőségéből fakadó magasabb tűrési kötelezettsége. Az
  Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban ezen kijelentés elbírálásakor a
  Kúriának értékelnie kellett volna, hogy az alperes bejegyzésében állított
  károkozás jelentős részéért az indítványozó semmiképpen nem lehetett felelős,
  hiszen az érintett ingatlan eladásakor ő semmilyen önkormányzati tisztséget nem
  töltött be. A bejegyzés ezen része tehát nem volt politikai véleményként
  értékelhető, ezért a Kúria annak vizsgálatát nem vonhatta volna az ezen
  esetekre irányadó alkotmányossági teszt hatálya alá. A Kúrai másodsorban arra a
  megállapításra jutott, hogy az indítványozónak tűrnie kellett az alperesi
  bejegyzés azon állítását is, hogy az indítványozó önhatalmúlag kötötte meg a
  bérleti szerződést. A Kúria álláspontja szerint itt nem annak van jelentősége,
  hogy az indítványozó eljárása az önkormányzati vagyongazdálkodási rendelet
  szerint jogszerű volt-e vagy sem, hanem annak, hogy ez a kijelentés az
  indítványozó mint polgármester tevékenységének kritikája volt. Az
  Alkotmánybíróság szerint azonban a választópolgárok nem feltétlenül tudták azt
  a következtetést levonni ezen kijelentés tekintetében, hogy ez az állítás nem
  az indítványozó konkrét jogellenes eljárását jelenti, hanem csak egy általános
  kritika vele szemben. Az Alkotmánybíróság így megállapította, hogy a Kúria
  ítélete nem teljes mértékben vette figyelembe az Alaptörvény hivatkozott
  rendelkezéseiből fakadó követelményeket, ezért a támadott ítéletet
  megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.03.28 10:00:00 Teljes ülés
  2023.04.18 10:00:00 Teljes ülés
  2023.05.09 10:00:00 Teljes ülés

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1824_2022.pdfSz_IV_1824_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Pfv.IV.21.113/2021/5 of the Curia (violation of personality right, press)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .