Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00506/2020
Első irat érkezett: 02/28/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.772/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi terület hasznosítására irányuló pályázat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A jogi képviselővel eljáró indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az elsőfokú bíróság útján az Alkotmánybírósághoz, kérve a Kúria Pfv.VI.21.772/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó egy Natura 2000 országos jelentőségű természetvédelmi terület hasznosítására kiírt pályázatra nyújtotta be pályázatát, amelyet a bíráló bizottság értékelése alapján második helyezett lett, ezt követően a pályázat kiírója az első helyezettel kötött haszonbérleti szerződést. Az indítványozó kártérítés iránti keresetet indított a Debreceni Járásbíróság előtt. Kereseti kérelmét arra alapította, hogy az első helyezett pályázat, a pályázatok elbírálása, valamint a haszonbérleti szerződés érvénytelen. A Debreceni Járásbíróság 10.P.22.483/2017/24. számú ítéletében a felperes javára kártérítést állapított meg. Az elsőfokú ítéletet a Debreceni Törvényszék 2.Gf.41.015/2018/4. számú ítélete helybenhagyta. Az alapügy alperese által előterjesztett felülvizsgálati indítvány alapján eljáró Kúria - a jelen alkotmányjogi panaszban támadott - Pfv.VI.21.772/2018/6. számú ítéletében a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és az indítványozó felperes keresetét elutasította.
Az indítványozó a bírósági eljárással összefüggésben azt állítja, hogy a Kúria téves jogalkalmazása folytán sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga és a XXVIII. cikk (7) bekezdés szerinti jogorvoslathoz való joga, mivel a Kúria elvonta tőle a lehetőséget, hogy az érvénytelen pályázat folytán őt ért kárt orvosolhassa. Ez egyúttal a tulajdonhoz való jogát is sérti, és ellentétes az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésével..
.
Támadott jogi aktus:
    A Debreceni Járásbíróság 10.P.22.483/2017/24. számú ítélete, a Debreceni Törvényszék 2.Gf.41.015/2018/4. számú ítélete és a Kúria Pfv.VI.21.772/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_506_2_2020_inkieg_anonim.pdfIV_506_2_2020_inkieg_anonim.pdfIV_506_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_506_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_506_2020.pdfSz_IV_506_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.VI.21.772/2018/6 of the Curia (tender on the utilisation of a nature preserve area)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.