Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00487/2019
Első irat érkezett: 03/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.22.646/2017/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indíványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.22.646/2017/10. számú részítélete és a Kúria Pfv.I.22.646/2017/13. számú kiegészítő részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó alperes előadta, hogy közös tulajdon megszüntetésre iránt indított a felperes ellene keresetet. A Kúria részítéletében a közös tulajdont akként szüntette meg, hogy a tulajdonnak a természetbeni megosztásán túl az indítványozótól közben földtulajdont vont el a felperes javára.
Az indítványozó álláspontja szerint a közös tulajdon megosztására vonatkozó jogszabály alkalmazása során a Kúria az Alaptörvényben biztosított tulajdonhoz való jog alkotmányos tartalmát nem juttatta érvényre, és az előtte fekvő, alapjogilag releváns ügy alapjog érintettségére tekintet nélkül vont el a döntésével az indítványozótól birtokhoz és használathoz való jogot. Ezzel megsértette az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való alapjogát. A tulajdonhoz való jog a XIII. cikk szerint azon alapvető jog közé tartozik, amelyre vonatkozóan a XV. cikk (2) bekezdése tiltja a megkülönböztetést..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.22.646/2017/10. számú részítélete
    Kúria Pfv.I.22.646/2017/13. számú kiegészítő részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_487_0_2019_indítvány. anonim.pdfIV_487_0_2019_indítvány. anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.