Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02046/2019
Első irat érkezett: 12/20/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.752/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.32.049/2017/8. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.IV.37.752/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - a Magyar Munkáspárt - eredeti határozat kézbesítése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros Kormányhivatalához, amelyben egy budapesti ingatlan tulajdonjoga törléséről és bejegyzéséről rendelkező határozat kézbesítését kérte. A tárgyi határozattal az MSZMP Központ Bizottságának tulajdonjogát a kérdéses ingatlan felett törölték, és a Magyar Szocialista Párt tulajdonjogát bejegyezték. A hatóság az indítványozó kérelmét elutasította arra hivatkozva, hogy az indítványozó ügyféli minősége nem volt megállapítható, így a kért határozat a részére nem kézbesíthető. Az indítványozó bírósághoz fordult közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, felülvizsgálati kérelme nyomán a Kúria a bíróság ítéletét hatályában fenntartotta. Az indítványozó érvelése szerint az MSZMP KB, mint korábbi tulajdonosnak nem lehet jogutódja a Magyar Szocialista Párt, amelyet 1989 novemberében alapított 28 magánszemély, így új társadalmi szervezetként nem lehet szervezeti jogutódja semmilyen jogi személynek. Ezzel szemben, a Magyar Munkáspárt - még az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) hatálybalépése előtt - is már Magyar Szocialista Munkáspártként kérte nyilvántartásba vételét a Fővárosi Bíróságtól, mint 1956-tól MSZMP névvel működő jogalany, külön kiemelve, hogy tagsággal rendelkező, nem új jogalany bírósági bejegyzéséről van szó. A bíróság a bejegyzési kérelmének eleget tett.
Mindezek alapján - különösen pedig az Etv. kógens rendelkezései és a közhiteles nyilvántartási adatok összevetésével bizonyított személyazonossága miatt - őt a kért határozat kiadása iránti kérelmében ügyféli jog illette meg, az eljárás megindításához szükséges jogi érdeke igazolt volt. A bizonyítottan valótlan tényállás miatt tévesen állított ügyféli joga hiánya alapjogsértő, az Alaptörvény V. cikkében biztosított jogtalan támadás elhárítása, a XV. cikk szerinti törvény előtti egyenlőség, valamint a XXV. cikkben a közhatalmat gyakorló szervhez fordulás körében biztosított joggyakorlást elvonja. Mindez az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljárás kötelezettség sérelmét is okozza..
.
Indítványozó:
    Magyar Munkáspárt
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.32.049/2017/8. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.IV.37.752/2018/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
V. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2046_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_2046_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.