Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01953/2019
Első irat érkezett: 12/07/2019
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § és 4:168. §, valamint az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete 21. pontja elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:167. § és 4:168. §, valamint az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (rendelet) 2. számú melléklete 21. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budai Központi Kerületi Bíróság 5.P.XI.30.758/2015/259. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 50.Pf.630.639/2019/8. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.II.21.324/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó volt házastársa szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlása iránti keresetet nyújtott be. Az elsőfokú bíróság a volt házastársat jogosított fel a kizárólagos szülői felügyeleti jog gyakorlására, az indítványozó számára kapcsolattartást állapított meg. A másodfokú bíróság az indítványozó kapcsolattartásának időtartamát rövidítette, a kizárólagos szülői felügyeletre vonatkozó részében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó kérelmére indult felülvizsgálati eljárásban a Kúria - a panaszban is sérelmezett - Pfv.II.21.324/2019/2. számú végzésével a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó kérelmet elutasította, míg 3. számú végzésével a kapcsolattartás tekintetében a kérelem érdemi elbírálását rendelte el.
Az indítványozó álláspontja szerint a Ptk. szülői felügyeletet szabályozó rendelkezései nem teszik lehetővé a bíróságok számára a közös szülői felügyelet elrendelését, a rendelet melléklete pedig lehetővé teszi, hogy a gyermekek vizsgálatát gyermekpszichológusi szakképzettséggel nem rendelkező felnőtt szakpszichológusok végezzék el. A sérelmezett rendelkezések, valamint az azok alkalmazásával hozott bírói döntések sértik a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó alaptörvényi rendelkezést, az Alaptörvény XVI. cikk (2) bekezdése szerinti szülői jogot a gyermeknek adandó nevelés megválasztására vonatkozóan, a tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. és 4:168. §
    az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete 21. pontja

    a Budai Központi Kerületi Bíróság 5.P.XI.30.758/2015/259. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 50.Pf.630.639/2019/8. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.II.21.324/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1953_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1953_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.