Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01997/2019
Első irat érkezett: 12/14/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1286/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1286/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék Bv. Csoportja 8.Bv.2454/2018/16. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A fogvatartott indítványozó az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártérítési kérelmet terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság az indítványozó kártalanítás iránti kérelmét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta. Indokolása szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a büntések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések, és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 144/B. § -ában meghatározott panasz kizárólag a fogvatartás végrehajtása alatt, annak időtartamán belül terjeszthető elő. Az indíványozó előadta, hogy a kérelmét a szabadulást követő 6 hónapos határidőben nyújtotta be. Az elsőfokú bíróság jogértelmezése véleménye szerint abszolút téves, jogszabály nem támasztja alá. A bíróságok eljárása a törvény előtti egyenlőséghez és a tisztességes eljáráshoz való alapjogát sérti..
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1286/2019/2. számú végzése
    Szegedi Törvényszék Bv. Csoportja 8.Bv.2454/2018/16. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1997_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1997_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.