Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01856/2018
Első irat érkezett: 12/27/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék Pf.20.314/2018/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog rendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Győri Törvényszék 2Pf.20314/2018/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Győri Járásbíróság P.23.122/2016/93. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó sérelmezte, hogy a szülői felügyeleti jog rendezése tárgyában folyt bírósági eljárás során a jogerős másodfokú ítélet meghozatalára a tisztességes és kontradiktórikus eljárás garanciális elemeinek, azon belül az indokolási kötelezettségre irányadó alkotmányos szempontok, a megkülönböztetés tilalmának, a nők és férfiak családon belüli egyenjogúságának, a törvény előtti egyenlőségnek a figyelmenkívül hagyásával került sor. Az indítványozó álláspontja szerint a gyermeke kivizsgálásában résztvevő - de e tekintetben kompetenciával nem rendelkező - szakértői véleményekre alapozott és kellő indokolással el nem látott bírósági ítéletek sértik a fegyveregyenlőség elvét, ezért az Alaptörvény R.) cikk (2) bekezdésébe, a törvény előtti egyenlőséget garantáló XV. cikk (1) és (2) bekezdéseibe, a részrehajlásnélküli, ésszerű határidőn belüli hatósági eljárást garantáló XXIV. cikk (1) bekezdésébe és a pártatlan és tisztességes bírósági eljárást garantáló XXVIII. cikk (1) bekezdésébe ütközőek. .
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Törvényszék 2Pf.20314/2018/16. számú ítélete és a Győri Járásbíróság P.23.122/2016/93. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1856_4_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1856_4_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1856_0_2018_inditvany.anonim.pdfIV_1856_0_2018_inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pf.20.314/2018/16 of the Győr Regional Court (regulation of parental responsibility)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.