Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01069/2019
Első irat érkezett: 06/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.028/2019/2. számú végzése (perújítás elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.028/2019/2. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.586/2018/3. számú végzése, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.30.337/2018/6. számú végzése és a 22.K.31.878/2015/15. számú ítélete alaptörvény- ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az illetékes adóhatóság általános forgalmi adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le nála. Az elsőfokú adóhatósági határozat ellen fellebbezést nyújtott be. Az adóhivatal a másodfokú adóhatósági határozatot a 60 napos ügyintézési határidőt csaknem négy évvel túllépve hozta meg.
Az indítványozó a hatósági döntés bírósági felülvizsgálatát kérte. A bíróság a keresetet elutasította. Ezt követően perújítási kérelmet nyújtott be, amely szintén elutasításra került. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését sérti, és a demokratikus jogállamiság eszméjével összeférhetetlen az, hogy az adóhatóság önkényesen, a jogszabályi határidő leteltét követően évekkel hozzon megállapító határozatot. Mindez sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát és a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.I.35.028/2019/2. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.67ö.586/2018/3. számú végzés, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.30.337/2018/6. számú végzés, 22.K.31.878/2015/15. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1069_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1069_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1069_2019.pdfSz_IV_1069_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.I.35.028/2019/2 of the Curia (rejection of retrial)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .