Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00920/2018
Első irat érkezett: 05/25/2018
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.176/2018/2. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz (perújítási eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.176/2018/2. számú végzése alaptörvényellenességének megállapítását és megsemmisítését kére az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen kibocsátott 11015/Ü/3034/2017/4. számú jogerős fizetési meghagyást az eljáró közjegyző 11015/Ü/3034/2017/5. szám alatt jogerősítő záradékkal látta el, amely döntés ellen az indítványozó perújítási kérelmet nyújtott be a Veszprémi Törvényszéken.
A Veszprémi Törvényszék 1.G.40.060/2017/14/III. számú végzésével a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant, elutasította, amely ellen indítványozó fellebbezéssel élt a Győri Ítélőtáblánál.
A Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.176/2018/2. számú végzésével helybenhagyta az indítványozó perújítási kérelmét elutasító elsőfokú bíróság döntését, azzal az indokolással, hogy a perújítási okként megjelölt új tényeket és bizonyítékokat az alperes indítványozó a rendelkezésre álló adatok alapján kellő gondossággal eljárva, hamarabb is megismerhette volna és így a fellebbezésében előadhatta volna.
Indítványozó álláspontja szerint a bíróság ezáltal a Pp. perújításra vonatkozó szabályait Alaptörvénybe ütköző módon értelmezve, olyan többletfeltételt támasztott a perújítás megengedhetőségéhez, amellyel az indítványozó jogorvoslathoz való jogát megakadályozta, továbbá mivel a támadott bírósági döntések során nem került sor a perújítási kérelmbe foglalt új tények és új bizonyítékok, perújítási okok érdemi elbírálására, ezáltal az indítványozó Alaptörvényben foglalt tisztességes eljáráshoz való joga is sérült..
.
Támadott jogi aktus:
    A Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.176/2018/2. számú végzése, a Veszprémi Törvényszék 1.G.40.060/2017/14/III. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_920_0_2018_indítvány.anonim.pdfIV_920_0_2018_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Gpkf.II.25.176/2018/2 of the Győr Regional Court of Appeal (retrial procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.