Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01244/2018
Első irat érkezett: 08/08/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (csatlakozó fellebbezés terjedelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - Kúria Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó Magyar Állam, mint felperes, kötbér és kártérítés megfizetése iránti pert indított az alperessel szemben. Az elsőfokú bíróság a kötbérigényt megítélte, a kártérítési igényt elutasította. A döntés ellen mindkét fél fellebbezett, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta, azonban a keresetet elutasító rendelkezés indokolását megváltoztatta. A Kúria eljárását is mindkét fél kezdeményezte, a Kúria Pfv.V.20.486/2018/2. számú végzésével az indítványozó kereseti kérelmét hivatalból elutasította arra hivatkozással, hogy az nem felel meg a Pp. 272. § (2) bekezdésében foglaltaknak. A felülvizsgálati kérelem elutasítását követően az indítványozó csatlakozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, az eredeti kérelmével azonos tartalommal, jogszabályhely megjelöléssel. A Kúria a panaszban sérelmezett döntésével (Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzés) a csatlakozó felülvizsgálati kérelmet is elutasította, arra hivatkozva, hogy a csatlakozó felülvizsgálati kérelem járulékos jellegű, ezért terjedelme korlátozott, tárgya kizárólag az alperesi kérelem tárgya lehet (a jelen esetben a kötbérigény).
Az indítványozó vitatja a Kúria jogértelmezését, nézete szerint a csatlakozó fellebbezés lehetősége nem redukálható. A Kúria téves álláspontjával és jogértelmezésével született ítélet sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát..
.
Indítványozó:
    Magyar Állam nevében eljáró Nemzetgazdasági Minisztérium
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.04.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.V.20.486/2018/9 of the Curia (extent of cross-appeal)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.