Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00168/2020
Első irat érkezett: 01/28/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.38.233/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási bírság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.III.38.233/2019/2. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozóval - perbelei felperessel - szemben a perbeli alperes közigazgatási bírságot szabott ki. Az indítványozó a határozatok bírósági felülvizsgálatát kérte. A bíróság a keresetet elutasította. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta.
Az indítványozó szerint sérült a diszkrimináció tilalma és a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a Kúria jelen ügyben a korábbi ítélkezési gyakorlatától eltér, így az indítványozó hasonló helyzetben lévő jogalanyokhoz képest hátrányt szenvedett..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.III.38.233/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_168_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_168_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_168_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_168_0_2020_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.