Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02106/2016
Első irat érkezett: 12/27/2016
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/04/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1)-(5) bekezdései, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 15. § (6a) bekezdésének második mondata, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 53/C. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók telekszomszédja építési engedélyt kapott építkezésre. Az indítványozók álláspontja szerint azonban az engedélyezett lakóház helyi rendelkezésekbe, jogszabályba ütköző módon épülne meg, továbbá sérti az indítványozók tulajdonát is, mert az építendő épület átnyúlik az indítványozók telkére.
A közigazgatási eljárásban a bíróság a hatóságokkal azonos álláspontra jutott, miszerint az indítványozóknak módjában állt volna 15 napon belül fellebbezni az építési engedély ellen, azonban ezzel a lehetőséggel nem éltek. Az engedély 6 hónapnál régebben jogerőre emelkedett. A másodfokú bíróság azonban arra az álláspontra jutott, hogy az indítványozók ügyfél státuszát kellett volna vizsgálnia az első fokon eljárt bíróságnak, ezért az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezve a bíróságot új eljárásra utasította. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozók nem minősültek ügyfélnek.
Az indítványozók álláspontja szerint a hatóságok számos hibát elkövettek, többek között nem értesítették az engedélyezésről, így fellebbezési jogukkal sem tudtak élni, az eljárt bíróságok az ügy érdemével egyáltalán nem foglalkoztak, eljárásuk az indítványozók ügyfél státuszának vizsgálatára vonatkozott. A kormányrendelet továbbá nem tartalmazza az ügyfélkör taxatíve felsorolását.
Az indítványozók álláspontja szerint a fentiek alapján a bírósági döntés, és a rendelkezések megsértették az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében foglalt alapvető jogok tiszteletben tartásához való elvet, a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogukat, a VI. cikk (1) bekezdése szerinti magánszféra védelméhez való jogukat, a XIII. cikk szerinti tulajdonhoz való jogukat, a XV. cikk szerinti diszkrimináció tilalmát, és a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogaikat. Sérült továbbá a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való joguk. .
.
Indítványozó:
  Belovai Zsuzsanna
  Váraljai Tamás
Támadott jogi aktus:
  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(5) bekezdései
  2004. évi CXL. tv. 15. § (6a) bekezdésének második mondata
  1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. § (11) bekezdése

  Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2106_0_2016_inditvany.anonim.pdfIV_2106_0_2016_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.07.04 9:00:00 1. öttagú tanács
  2018.11.06 10:00:00 Teljes ülés
  2019.01.29 10:00:00 Teljes ülés
  2019.03.19 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling ruling No. 3.Kpk.50.080/2016/4 of the Veszprém Administrative and Labour Court and of certain provisions of the law (building regulations)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .