Ügyszám: IV/01154/2017
.
Első irat érkezett: 05/25/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.425/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tájékoztatás személyes adatok kezeléséről)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.21.425/2016/5. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.165/2015/5. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 10.P.24.966/2014/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó egy utazási irodától kért tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban, miután az utazási iroda elutasította egy utazásban való részvétel iránti kérelmét egy korábbi utazással kapcsolatos problémára hivatkozással. Az utazási iroda a tájékoztatást megtagadta, ezért az indítványozó keresetet nyújtott be. A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét - a perköltség leszállítása mellett - helybenhagyta. Az indítványozó (felperes) felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyben kifejtette, hogy a per tárgy nem az volt, hogy az alperes jogszerűen kezelte-e a személyes adatokat, hanem hogy köteles-e tájékoztatást adni az általa kezelt személyes adatokról. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy a másodfokú bíróság formálisan jogszabálysértést követett el, azonban ez nem hatott ki a per érdemi elbírálására. A Kúria rögzítette, hogy az alperes a korábbi utazással kapcsolatban a felperes adatait már nem kezelte, csupán a dolgozói emlékezetében maradt meg a korábbi utazással kapcsolatos probléma, ami azonban nem tartozik az Infotv. hatálya alá. Ezen adatok köre és - ezekkel kapcsolatban - az alperes adatkezelői minősége a per során ismertté vált a felperes számára, ezért a tájékoztatási igénye okafogyottá vált.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették az emberi méltósághoz való jogát, mert nem tájékoztatták őt, hogy milyen bizonyítás terheli. Nézete szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert lényeges eljárási szabálysértések ellenére, illetve a tényállás megváltoztatása mellett hagyta helyben a jogerős ítéletet. Az indítványozó szerint a jogerős ítélet és a kúriai ítélet sérti a személyes adatok védelméhez való jogát, valamint - a perköltség tekintetében - a tulajdonhoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 10.P.24.966/2014/19. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.165/2015/5. számú ítélete
    Kúria Pfv.IV.21.425/2016/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk
I. cikk
II. cikk
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk
39. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1154_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1154_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
..