Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00756/2019
Első irat érkezett: 04/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.648/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VI.37.648/2018/9. számú ítélete és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.150/2017/20. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó Vízügyi Igazgatóság felperes, mint a Magyar Állam tulajdonát képező tó vagyonkezelője előadta, hogy az illetékes Kormányhivatal határozatával az alperesi részvénytársaság részére engedélyezte a tó területén nád aratását, és nád égetését, továbbá a természetvédelmi területekre való belépést. Az indítványozó álláspontja szerint vagyonkezelői hozzájárulását nem adta meg a nád aratásához, ugyanis az érintett részvénytársaság használati jogát az ingatlan-nyilvántartásból törölték. A közigazgatási hatóság döntésének indokolása szerint a hatóság a tevékenységének engedélyezése során kizárólag a természetvédelmi érdekeket vizsgálja, a vagyonkezelői hozzájárulás hiányát nem. Az indítványozó keresetet terjesztett elő a bíróságon. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, hivatkozással arra, hogy a 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet 9. § (3) és (7) bekezdései a nádaratási tevékenységre utalnak és nem az engedélyezési eljárásra, ennek megfelelően csak a természetvédelmi szempontokat vizsgálhatta a hatóság, a vagyonkezelő hozzájárulását nem, így szabályszerűen járt el. A Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírói döntések sértik a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alkotmányos elvét, az alapvető jogok tiszteletben tartásának az elvét, és az indítványozó tulajdonhoz való alapjogát, valamint a tisztességes eljáráshoz való alapjogát. Az indítványozó véleménye szerint a nádaratási tevékenység vonatkozásában a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (7) bekezdése valamint a 20/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése, továbbá a (3) és (7) bekezdései is irányadóak..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VI.37.648/2018/9. számú ítélete
    Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.150/2017/20. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
28. cikk
38. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_756_2_2019_indítvány. anonim.pdfIV_756_2_2019_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.12 16:00:00 3. öttagú tanács
2020.03.03 13:00:00 Teljes ülés
2020.01.28 14:00:00 3. öttagú tanács
2020.02.18 14:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.VI.37.648/2018/9 of the Curia (nature conservation case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.