Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01577/2019
Első irat érkezett: 10/01/2019
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.541/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.541/2019/2. szuámú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 14.Bv.3517/2018/11. számú végzése aalptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy fogvatartottként az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási kérelmet nyújtott be a 2017. augusztus 12. és 2018. augusztus 1. közötti időszak vonatkozásában, amely időszakból a bíróság a 2017. augusztus 12. napjától 2018. április 25. napja közötti időtartam vonatkozásában a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A bíróság döntését azzal indokolta, hogy a vizsgált időszak csak a panasz benyújtását megelőző három hónapra terjed ki, és ha az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény hosszabb időn át fennáll, három hónapon belül újabb panaszt előterjeszteni nem kell. Ebből következően, ha a sérelem hosszabb időn át fennáll, három havonta panasz formájában sérelmeznie kell az általa kifogásolt elhelyezési körülményeket.Mivel az indítványozó ezt elmulasztotta, a bíróság a három hónapnál korábbi fogvatartási körülményeit nem értékelte.
Az indítványozó álláspontja szerint a fenti következtetés téves, a Bv. tv. a panasz benyújtásának gyakoriságát illetően kötelezettséget nem ír elő, erre figyelemmel a bíróság döntése sértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.541/2019/2. szuámú végzés, Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 14.Bv.3517/2018/11. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1577_2_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdfIV_1577_2_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.