Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00381/2023
Első irat érkezett: 02/20/2023
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.230/2022/27. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pápai Járásbíróság 3.P.20.402/2020/139-I. számú ítélete és a Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.230/2022/27. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, gyermektartásdíj megállapítása és kapcsolattartás szabályozása iránt indított eljárást a perbeli felperes. Az elsőfokú bíróság a szülői felügyeleti jog gyakorlására a felperest, a gyermek édesanyját jogosította fel, részletesen szabályozva a kapcsolattartást és megállapította a gyermektartásdíjat. A bíróság az indítványozó viszontkeresetét elutasította és megállapította, hogy az indítványozó a váltott elhelyezésnek megfelelő kapcsolattartást kért, amelynek elrendelésére nincs jogszabályi lehetőség. Fellebbezésében az indítványozó a szülői felügyeleti jog gyakorlására történő feljogosítását, vagylagosan közös szülői felügyeletet és váltott elhelyezés elrendelését kérte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezéseit részben - a kapcsolattartás szabályozása körében - megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A másodfokú bíróság az indítványozó váltott elhelyezésre vonatkozó kérelmét nem érintette.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjoga azáltal, hogy a döntések nem terjedtek ki a kereseti kérelmében érvényesíteni kívánt valamennyi igényére. Tekintettel arra, hogy az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvény a Ptk. 4:164. § (1) bekezdését akként módosította, hogy nevesítette a váltott nevelés és gondozás lehetőségét, érvelése szerint a rendelkezést a másodfokú bíróságnak alkalmaznia kellett volna, ennek hiányában indokolnia, hogy a rendelkezést miért nem alkalmazta. Sérelmezi továbbá, hogy a gyermeket az eljárás során a bíróság nem hallgatta meg, holott a hatályos szabályozás szerint, a bíróság nem mellőzheti a meghallgatást a gyermek kifejezett kérelme esetén. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Pápai Járásbíróság 3.P.20.402/2020/139-I. számú ítélete és a Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.230/2022/27. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_381_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_381_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.09.26 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_381_2023.pdfSz_IV_381_2023.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.20.230/2022/27 of the Veszprém Regional Court (regulation of exercising parental responsibility)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.