Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02042/2019
Első irat érkezett: 12/20/2019
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.27.240/2019/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; építési hatósági eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.27.240/2019/28. számú ítélete, illetve az arra okot adó Heves Megyei Kormányhivatal HE/EPO/16-8/2018. számú másodfokú, és a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építési osztály H-KF/UT/NS/A/523/33/2018. számú elsőfokú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a kizárólagos tulajdonában álló ingatlan egy részére a helyi önkormányzat építési engedélyezési eljárást indított parkolóhelyek építésére. Az elsőfokú hatóság a kérelemnek helyt adott az indítványozó telkének kisajátítani tervezett, az eljárás alatt még nem is létező helyrajzi számú telekre. A határozat ellen az indítványozó fellebbezett, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot lényegében helybenhagyta. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a közigazgatási hatósági határozatok, amelyek a kizárólagos tulajdonában álló ingatlan egy részére jogerős építési engedélyt adtak ki úgy, hogy ahhoz az indítványozó, mint tulajdonos hozzájárulását nem szerezték meg, valamint tényállás-felderítési kötelezettségüknek sem tettek eleget, így egy nem létező helyrajzi számra adtak ki engedélyt, jogellenes, és sérti a tulajdonhoz, és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát. A bíróság pedig az indítványozó alapos és konkrét alapjogi hivatkozása ellenére sem folytatott alapjogi bíráskodást, és téves döntéseket tartott hatályban, ami a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga sérelmét okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.27.240/2019/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2042_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_2042_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.26 17:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.