Hungarian
Ügyszám:
.
X/00477/2021
Első irat érkezett: 02/26/2021
.
Az ügy tárgya: Az igazságügyi miniszternek az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (az Európai Unió Bíróságának C-808/18. számú ügyben hozott ítélete; menekültügy, uniós hatáskörgyakorlás)
.
Eljárás típusa: Az Alaptörvény értelmezése
.
Indítványozók típusa:Kormány
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az igazságügyi miniszter az Abtv. 38. § (1) bekezdés alapján az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének és XIV. cikk (4) bekezdésének értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Indítványában hivatkozik az Európai Unió Bíróságának (EUB) C-808/18. számú ítéletére, amely alapján a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldi állampolgárt nem lehet átkísérni a határon, ehelyett menekültügyi vagy kiutasítási eljárást kell lefolytatni. Tekintettel arra, hogy a kiutasítással összefüggésben megállapított uniós szabályok hatékonysága nem garantált, az EUB ítélet végrehajtása arra vezethet, hogy a Magyarországon jogellenesen tartózkodó nem magyar állampolgár – akinek esetenként a személyazonossága sem ismert – előre nem meghatározható ideig Magyarország területén marad, ezáltal de facto az ország népességének részévé válik. Az igazságügyi miniszter álláspontja szerint mindaddig, amíg a hatékony visszafogadás érvényesülését az Európai Unió nem éri el, az ítélet szerinti kötelezettség teljesítése a népesség megváltoztatásához vezet, ami közvetlenül érinti Magyarország Alaptörvényben rögzített szuverenitását, a történeti alkotmányon alapuló önazonosságát és a népességére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.
A bemutatott alkotmányjogi problémával összefüggésben ezért elengedhetetlen az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének és XIV. cikk (4) bekezdésének alkotmánybírósági értelmezése: lehet-e úgy értelmezni az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseit, hogy Magyarország végrehajthat olyan európai uniós kötelezettséget, amely – az európai szabályozás hatékony érvényesülésének hiányában – arra vezethet, hogy a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldi de facto az ország népességének részévé válik. .
.
Indítványozó:
    Igazságügyi Miniszter
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
XIV. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
X_477_0_2021_indítvány_anonim.pdfX_477_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
X_477_3_2021_állásfoglalás_IM.pdfX_477_3_2021_állásfoglalás_IM.pdfX_477_43_2021_amicus_Helsinki.Biz.pdfX_477_43_2021_amicus_Helsinki.Biz.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.22 10:00:00 Teljes ülés
2021.10.26 10:00:00 Teljes ülés
2021.11.09 10:00:00 Teljes ülés
2021.11.15 13:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Application of the Minister for Justice for interpretation of Article E (2) and Article XIV (4) of the Fundamental Law (judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C-808/18, asylum, exercise of EU powers)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.