Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00215/2023
Első irat érkezett: 01/27/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.175/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/16/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.740/2021/7. számú ítélete és a Kúria Pfv.V.20.175/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az ügy előzményeként az indítványozó előadja, hogy a személygépjárművét vezető házastársa vaddisznóval ütközött egy olyan úton, amelynek két oldalán két különböző vadásztársaság kezelésében álló vadászterület található. A baleset eredményeként a gépjárműben kár keletkezett, ennek megtérítése iránt keresetet terjesztett elő. A másdofokon eljáró bíróság a megismételt elsőfokú eljárásban meghozott ítéletet részben megváltoztatva a keresetet elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, megállapítva, hogy a vadászterület jogosultját a kármegelőzési kötelezettség a vadászterületén terheli, ezért a felróhatóság vizsgálata körében jelentősége van annak, hogy a vad melyik vadászterületről váltott ki.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság jogerős ítéletben és a felülvizsgálati ítéletben követett contra legem jogértelmezése sérti a károsodott gépjárművel rendelkező indítványozó tulajdonhoz való jogát, nem veszi figyelembe az állam életvédelmi kötelezettségét, gátolja a bíróssághoz forduláshoz való jogot, az ítéletek egyoldalúak, és olyan bizonyítás elmaradását értékelnek az indítványozó terhére, amelyet az elsőfokú bíróság - az indítványozó erre irányuló indítványa ellenére - nem tartott szükségesnek.
Minderre tekintettel az Alaptörvény II. cikkének, XIII. cikk (1) bekezdésének, XX. cikk (1) bekezdésének, XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének, valamint 28. cikkének megsértését állítja..
.
Támadott jogi aktus:
    A Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.740/2021/7. számú ítélete, a Kúria Pfv.V.20.175/2022/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_215_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_215_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.