Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02263/2022
Első irat érkezett: 10/06/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.1172/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/19/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.I.1172/2021/5. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.328/2019/36. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 20.B.1865/2014/290. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót, mint IV. rendű vádlottat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. § (1) bekezdésének a) pontjába ütköző és a (4) bekezdés b) pontja szerint minősülő, üzletszerűen elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolta meg a Fővárosi Főügyészség. Az elsőfokú bíróság az indítványozót bűnösnek mondta ki. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatát a bűnügyi költség vonatkozásában változtatta meg, egyebekben helybenhagyta. A Kúria az első- és másodfokú ítéletet az indítványozó vonatkozásában hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bűnösségét úgy állapította meg a bíróság, hogy tényállásszerű magatartást nem valósított meg. Az indítványozó véleménye szerint a Kúria azon megállapítása, hogy az eljárt bíróságok az anyagi jogi szabályoknak megfelelően állapították meg a bűnösségét, és ennek megfelelően a Kúria a bíróságok által kifejtettekkel egyetért az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság klauzuláját és a XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege elvét sérti meg. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Bfv.I.1172/2021/5. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.328/2019/36. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 20.B.1865/2014/290. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2263_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2263_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2263_2022.pdfSz_IV_2263_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.I.1172/2021/5 of the Curia (offence of budgetary fraud)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .