Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00389/2022
Első irat érkezett: 02/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.684/2021/5. számú ítélete, továbbá a 284/2018. (XI. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdése, illetve a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rend. 36. § (3) bekezdés e) pontja és (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vezetői engedély visszavonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/24/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a valamint 26. § (1) bekezdése alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.684/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a 284/2018. (XI. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdése, illetve a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rend. 36. § (3) bekezdés e) pontja és (3a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését és mulasztás megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó 2014-es sikeres közlekedési ismeretek és forgalmi vizsga, egészségnyújtási ismeretek igazolása, valamint egészségügyi alkalmassági igazolás után kérelmezte a vezetői engedély kiadását, amit a hatóság kiállított részére. Az eljáró közlekedési vizsgaközpont később érvénytelenítette a vizsgáit, hivatkozással arra, hogy a Belügyminisztérium arról értesítette, hogy német vezetői engedélye korábban visszavonásra került, így a vizsgát a hatóság félrevezetésével tette le az indítványozó Magyarországon. A magyar hatóság a vezetői engedélyét visszavonta. Ezt követően az indítványozó bírósági felülvizsgálat iránt terjesztett elő kérelmet. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a hatóság eljárása tisztességes közigazgatási eljáráshoz, míg a bíróság eljárása a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjogát sérti, ugyanis vizsgaközpont határozatát az indítványozó részére nem szabályszerűen kézbesítették, a határozata ellen jogorvoslatnak nincsen helye. A jogalkotó úgy hozta létre ezt a nonprofit társaságot ugyanis, hogy elmulasztotta meghozni azt a rendelkezést, mely rendelkezik a vizsgaközpont Ákr. hatálya alá tartozásról, vagy legalább a döntéseivel szemben jogorvoslati lehetőséget biztosítana. Az eljáró bíróság pedig csak azt vizsgálta felül, hogy az illetékes hatóság jogszerűen járt-e el, mikor a vizsgaközpont döntésére alapozva meghozta a vezetői engedély visszavonását. Ennek alapján megállapítható, hogy a hatóságnak és a bíróságnak nem volt joga felülvizsgálni a vizsgaközpont döntését. .
.
Támadott jogi aktus:
    284/2018. (XI. 21.) Korm. rendelet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról 1. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja
    a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) ) GKM rendelet 15. § (6) bekezdés
    326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 36. § (3) bekezdés e) pont és és (3a) bekezdése

    Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.684/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_389_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_389_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_389_3_2022_Amicus_anonim_ITM.pdfIV_389_3_2022_Amicus_anonim_ITM.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_389_2022.pdfSz_IV_389_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 1.K.700.684/2021/5 of the Budapest Environs Regional Court, and Section 1 (1) and (2) (a) of the Government Decree No. 284/2018. (XI. 21.) Korm., Section 15 (6) of the GKM Decree No. 24/2005. (IV. 21.), and Section 36 (3) (e) and (3a) of the Government Decree No. 326/2011. (XII. 28.) Korm. (withdrawal of driver’s licence)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.