Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02334/2022
Első irat érkezett: 10/15/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.38.013/2021/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Kfv.III.38.013/2021/18. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az alkotmányjogi panasz előzményéül szolgáló jogvita egy világörökségi területen fekvő, régészeti lelőhelyként nyilvántartott, kiemelten védett régészeti lelőhely kisajátításával függ össze. Az ingatlan eredetileg egy fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában állt, amely eladta azt egy projektcégnek, amely felszámolással szűnt meg. Az indítványozó a felszámolási árverésen szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát, amelyet bérbeadás útján hasznosított. A korábbi tulajdonos önkormányzat két alkalommal vételi ajánlatot tett, amelyet az indítványozó elutasított, ezt követően az önkormányzat kisajátítási kérelmet nyújtott be, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatala az ingatlant terület- és településfejlesztési, valamint örökségvédelmi közérdekű célra kisajátította. Az indítványozó anyagi és eljárásjogi szabálysértésekre hivatkozva keresetet nyújtott be a határozat hatályon kívül helyezése érdekében, amit a Fővárosi Törvényszék 47.K.703.833/2021/9. számú közbenső ítéletével elutasított. A Kúria a közbenső ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó a kisajátítási eljárás szabálytalanságaira tekintettel egyrészt a tisztességes hatósági eljáráshoz való joga megsértésére hivatkozik, másrészt azt állítja, hogy nem teljesültek a kisajátítás Alaptörvényben rögzített garanciái, a kisajátítás - és ezen keresztül tulajdonjogának korlátozása - nem volt arányos, a közérdekű cél másként is elérhető lett volna, amit a bíróság nem vizsgált, emellett a kártalanítás összege sem volt megfelelő. Az eljárás elhúzódását is sérelmezi, valamint azt, hogy a bíróság örökségvédelmi szakértelmet igénylő kérdésben hozott döntést, illetve a tényállást egyébként sem tisztázta kellőképpen. Mindezek alapján álláspontja szerint sérült az Alaptörvény XIII. cikk (1) és (2) bekezdése, XXIV. cikk (1) bekezdése, XXVIII. cikk (1) bekezdése, valamint a tudományos élet szabadságát biztosító X. cikk (2) bekezdés..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Kfv.III.38.013/2021/18. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
X. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2334_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2334_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .