Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01794/2018
Első irat érkezett: 12/10/2018
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 1.Pf.20.153/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogalap nélküli gazdagodás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 1.Pf.20.153/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy adásvételi szerződést kötött a perbeli felperessel, amelynek tárgya új építésű ingatlan értékesítése volt. Az adójogszabályok időközbeni változása miatt 2015. évben 27 %-os mértékű, majd 2016. évben 5 %-os mértékű adómérték került levonásra a felperestől az ingatlan vételárának vonatkozásában.
A perbeli felperes jogalap nélküli gazdagodás jogcímén pert kezdeményezett. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság azt megváltoztatva kötelezte az indítványozót a követelés megfizetésére. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, mivel az ügyet nem az ingatlan tulajdonával kapcsolatos, hanem vagyonjogi ügynek tekintette.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel az eljáró bíróság ugyanazon ügyben eltérő ítéleteket hozott, így a joggyakorlat egységének elvét is magába foglaló jogbiztonság elve is sérült. Az indítványozó álláspontja szerint az eltérő bírósági döntések sértik az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerinti diszkrimináció tillamának elvét is..
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Törvényszék 1.Pf.20.153/2017/7. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1794_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1794_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.