Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00128/2019
Első irat érkezett: 01/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 73.Pkf.635.227/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4/D.Pk.320.001/2018/4. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 73.Pkf.635.227/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítséét kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a számára kölcsönt nyújtó hitelintézet a Kúriának a pénzügyi intézmének fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezséekről szóló 2014. évi XL. törvény alapján elszámolást készített. Az indítványozó az elszámolás - álláspontja szerint - hibás volta miatt felülvizsgálati eljárás kezdeményezett és a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordult. A PBT a kérelmet elutasította. Ezt követően az indítványozó a bírósághoz fordult, amely szintén elutasította a kérelmet.
Az indítványozó sérelmezte, hogy a bíróság nem közölte vele a hitelintézet által a perben tett nyilatkozatot, így arra válaszolni sem tudott.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság a hitelintézet beadványának részére történő kézbesítésének elmulasztásával és az arra való nyilatkozattétel biztosításának elmulasztásával megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 4/D.Pk.320.001/2018/4. számú végzése, Fővárosi Törvényszék 73.Pkf.635.227/2018/5. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_128_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_128_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.