Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00947/2020
Első irat érkezett: 06/03/2020
.
Az ügy tárgya: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti - alkotmányjogi panaszában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2010. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 33. §-ával megállapított, illetve módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó transznemű férfi. Indítványában előadja, hogy az általa alaptörvény-ellenesnek tartott - a nem jogi elismerésére irányuló folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni rendelt - új szabályozás alapján a személyazonosító adatok nyilvántartásában a születési nemet kell nyilvántartani, ami a módosítás nyomán nem változtatható meg, ezért az indítványozónak a módosítás eredményeképpen immár nincs jogi lehetősége a megváltoztatott biológiai nemének a személyi alapnyilvántartásban történő megváltoztatására, illetve ehhez kapcsolódóan a megváltozott biológiai nemével összhangban lévő névváltoztatásra, ami - közvetlenül a támadott jogszabályi rendelkezések hatályosulása folytán, bírói döntés közbejötte nélkül - az Alaptörvényben biztosított jogai sérelméhez vezet.
A fentiekkel összefüggésben az indítványozó emberi méltóságának, ezen belül önrendelkezéshez és névviseléshez való jogának, valamint a magán- és családi élete tiszteletben tartásához való jogának megsértését állítja, továbbá arra hivatkozik, hogy a szabályozás a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_947_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_947_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_947_2_2020_Minisztereln_Állásfog_anonim.pdfIV_947_2_2020_Minisztereln_Állásfog_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.