Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00058/2019
Első irat érkezett: 01/10/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.361/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (LEADER HACS cím megvonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.IV.35.361/2017/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó jogi személyt, gazdasági társaságot (felperest) az Irányító Hatóság LEADER HACS-ként elismerte. Az alperes (agrárminiszter) jogelődje az indítványozó címét visszavonta. Az indítványozó keresete folytán eljáró Fővárosi Közigazgatási Bíróság 23.K.32.062/2014/10. számú ítéletével a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte, és az alpereset új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban az alperes az indítványozó LEADER HACS címét visszavonta, az indítványozó keresete folytán eljáró Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.101/2016/7/II. számú határozatával a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárásra kötelezte. A másodszorra megismételt eljárásban az alperes az indítványozó LEADER HACS címét ismételten visszavonta, az indítványozó folytán eljáró Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.448/2016/6/I. számú ítéletében az alperes határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriánál, a Kúria az indítványban támadott ítéletében a jogerős döntést hatályon kívül helyezte.
Az indítványozó szerint a Kúria tartalmát tekintve a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság korábbi, jogerős, felülvizsgálati kérelemmel nem támadott 23.K.32.062/2014/10. számú ítéletét vizsgálta felül, amelyre nem volt törvényes lehetősége. A Kúria jogértelmezése továbbá nem áll összhangban a tisztességes eljáráshoz való jog tartalmával, mert nem vette figyelembe, hogy az indítványozó jogalanyként nem alakulhatott át az új szabályozás szerint megkövetelt HACS formába. Azáltal, hogy a Kúria a LEADER HACS címet ellentételezés és a következmények vizsgálata nélkül vonta el tőle, az ítélet sérti a tulajdonhoz fűződő alapjogát is..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.IV.35.361/2017/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_58_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_58_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.