Ügyszám: IV/01667/2017
.
Első irat érkezett: 08/22/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességes eljárás harmadfokú eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete megsemmisítését és a végrehajtás felfüggesztését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót - büntetőügy terheltjét - az elsőfokú bíróság hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt bűnösnek mondta ki. A másodfokú bíróság az indítványozót felmentette, azonban a harmadfokú bíróság a másodfokú döntést megváltoztatta és az indítványozót bűnösnek mondta ki.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a törvényes és pártatlan bírósághoz való jogát, mivel az ítélet azon az elsőfokú eljáráson alapul, melyben a bíróságot az ügyészség javaslatára az OBH elnöke jelölte ki. Sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, a jogorvoslati jogot és a védelemhez való jogot az is, hogy a harmadfokú bíróság a felmentő másodfokú döntést követően új, bűnösítő tényállást állapított meg, döntése jogi indokolást nem tartalmaz, nem engedte továbbá a védelem számára a váddal azonos bizonyítási eszközök használatát, a benyújtott bizonyítékokat nem bírálták el, és álláspontja szerint a jogerős ítélet contra legem jogalkalmazáson alapszik..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
R) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1667_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_1667_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..