Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01385/2019
Első irat érkezett: 08/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 48.Pf.640.384/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 48.Pf.640.384/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy hitelszerződést kötött személygépkocsi megvásárlásának finanszírozása miatt. A hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta. Az illetékes cégbíróság megállapította a hitelező társaság törlését és beolvadását egy másik hitelintézetbe, aki keresetével - késedelmbe esés miatt - tőkeösszeg, kamat és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az indítványozót. A bíróság a keresetnek helyt adott, a másodfokú bíróság az ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a szerződés felmondása jogszerűtlen volt, hiszen nem esett késedelembe, éppen hogy túlfizetésben volt. Emiatt a felmondás vele szemben érvénytelen, és a kereseti kérelem összegszerűsége pedig megalapozatlan.
Az indítványozó véleménye szerint az eljáró bíróságok eljárása sértette az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése és a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel döntésüket nem indokolták megfelelően, továbbá nyilatkozatainak egy részét figyelmen kívül hagyták a kontradiktórius eljárában..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 48.Pf.640.384/2018/5. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1385_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1385_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .