Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01248/2022
Első irat érkezett: 05/23/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.675/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 14.K.701.933/2020/19. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.675/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A kiskorú, koszovói állampolgár indítványozó Magyarországon született, édesapja koszovói állampolgár, aki érvényes állandó tartózkodási kártyával rendelkezik, édesanyja bosznia-hercegovinai állampolgár, munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel él Magyarországon. A kiskorú indítványozó törvényes képviselője útján előterjesztett állandó tartózkodási kártya iránti kérelmét az elsőfokú idegenrendészeti hatóság elutasította, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Indokolásában kifejtette, hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2017. évi I. törvény (Szmtv.) 1. § (1) bekezdése és 2. §-a alapján az indítványozó nem tartozik a törvény hatálya alá. Az Szmtv. a szabad mozgás és tartózkodás jogát nem terjeszti ki a tartózkodási joggal rendelkező harmadik országbeli állampolgár harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező családtagjaira, így az indítványozó az édesapja állandó tartózkodási joga alapján sem tartozik az Szmtv. személyi hatálya alá, ezért állandó tartózkodási kártyára nem jogosult. A jogerős határozattal szemben az indítványozó keresetet nyújtott be, a bíróság a keresetet - a hatósági indokolással egyetértve - elutasította. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét érdemben elbírálva a Miskolci Törvényszék 14.K.701.933/2020/19. számú ítéletét hatályában fenntartotta. A Kúria elvi éllel mondta ki, hogy az "állandó tartózkodási kártya iránti kérelem elbírálásánál a kérelem teljesítésének konkrét törvényi feltételeire vonatkozó rendelkezéseken kívül a törvény személyi hatályát is vizsgálni kell. Az Szmtv. hatálya nem terjed ki a harmadik országbeli állampolgárok és családtagjaik beutazására és tartózkodására.
Az indítványozó álláspontja szerint az Szmtv. 16. § (1) bekezdés d) pontja kizárólag két feltételt szab az állandó tartózkodási kártya kiadásához; esetében mindkét feltétel teljesül. Álláspontja alátámasztására hivatkozik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 44.K.34.353/2019/4. számú (más ügyben) hozott ítéletére, ahol a bíróság az Szmtv. 16. §-át vizsgálva azt állapította meg, hogy az (1) bekezdés d) pontja a szülők magyar vagy EGT-állampolgárságára vonatkozó kikötést nem tartalmaz. Az ítélet utal a 16. §-hoz fűzött jogi indokolásra, ami szerint állandó tartózkodásra jogosult az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek a Magyar Köztársaság területén született gyermeke. A jelen eljárásban a hatóságok és a bíróságok az Szmtv. fenti rendelkezését contra legem alkalmazta; annak értelmezése során olyan tartalmat is hozzárendelt, amely tartalommal a szabályozás nem rendelkezik. Ezért az eljárás sérti a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való alapjogát, az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdésében foglalt jogait, valamint a 26. és 28 cikk sérelméhez is vezet..
.
Támadott jogi aktus:
    a Miskolci Törvényszék 14.K.701.933/2020/19. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.675/2021/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XIV. cikk (5) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1248_5_2022_ind_kieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_1248_5_2022_ind_kieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1248_2022.pdfSz_IV_1248_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.II.37.675/2021/6 of the Curia (alien policing case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.