Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00617/2020
Első irat érkezett: 03/16/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése (elektronikus keresetindítási kötelezettség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/29/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le az adóhatóság, amelynek során adóhiányt állapított meg, ezért adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte az indítványozót. A NAV Fellebbviteli Igazgatósága az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Ezt követően fordult az indítványozó bírósághoz, kereseti kérelmét papír alapon terjesztette be. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a keresetet visszautasította azzal, hogy az indítványozó nem volt jogosult a kereset papír alapon történő benyújtására, azt elektronikusan kellett volna megtennie. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú végzést hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára utasította az elsőfokú bíróságot. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ezt követően elutasította az indítványozó keresetét úgy, hogy meg sem várta, hogy az indítványozó átvegye az alperes érdemi védiratát, illetve arra megfelelő határidő biztosításával észrevételt tehessen. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria visszautasította arra hivatkozva, hogy az indítványozó a kérelemben nem jelölte meg a befogadási okot és az annak alapjául szolgáló törvényhelyet.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok eljárása sérti a jogállamisághoz, jogbiztonsághoz és normavilágossághoz fűződő alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2013_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_2013_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_2013_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_2013_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.07.06 8:30:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.V.35.495/2019/2 of the Curia (obligation to bring an action electronically)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .