Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00173/2020
Első irat érkezett: 01/28/2020
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 480. § (2) bekezdése, a Be. 582. § (2) bekezdése, valamint a Kecskeméti Törvényszék 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás meghosszabbítása elleni fellebbezés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó büntetőeljárás letartóztatásban lévő gyanúsítottja. Az elsőfokú bíróság útján az Abtv. 26. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 480. § (2) bekezdése és 582. § (2) bekezdése, valamint a Kecskeméti Törvényszéknek a Be. 480. § (2) bekezdés alkalmazásával meghozott, 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó előadja, hogy letartóztatása meghosszabbítása tárgyában a Kecskeméti Járásbíróság 2019.09.30-án ülést tartott, amelyen az indítványozó telekommunikációs eszköz útján vett részt. Az ülésen meghozott végzés ellen az indítványozó az ülésen fellebbezést jelentett be. A végzést számára 2019.10.17-én kézbesítették a részére írásbeli részletes indokolással, amely ellen írásbeli fellebbezést terjesztett elő 2019.10.21-én. Időközben az ülésen bejelentett fellebbezés alapján a másodfokon eljáró Kecskeméti Törvényszék 2019.10.16-án meghozott 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzésével a Kecskeméti Járásbíróság 18.Bny.485/2019/3. számú végzését helybenhagyta. Ezt a végzést 2019.10.28-án kézbesítették az indítványozó számára.
Az indítványozó álláspontja szerint a Be. támadott rendelkezése alaptörvény-ellenes, mivel valódi és megalapozott jogorvoslati kérelem csak a bírósági határozat részletes indokolásának ismeretében terjeszthető elő. Az Alaptörvény IV. cikk (3) bekezdése alapján a bíróságnak írásban kell döntenie a letartóztatása tárgyában, ezért a fellebbezés is az írásba foglalt végzés ellen irányulhat. Az indítványban foglaltak szerint az, hogy a letartóztatás meghosszabbítása tárgyában - a Be. 480. § (2) bekezdés alkalmazásával - az ülésen bejelentett fellebbezés alapján jár el a másodfokú bíróság, az Alaptörvény IV. cikk (3) bekezdése mellett sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, a védekezéshez való jogot és a jogorvoslathoz való jogot is..
.
Támadott jogi aktus:
    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 480. § (2) bekezdés, 582. § (2) bekezdés
    a Kecskeméti Törvényszék 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_173_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_173_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.