Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00020/2020
Első irat érkezett: 01/07/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10048/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (országgyűlési képviselők pótmagánvádas vádindítványa hivatalos személy elleni erőszak miatt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/03/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 10.B.594/2019/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10048/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - országgyűlési képviselők - már a "rabszolgatörvény" néven ismertté vált törvény elfogadását követően spontán szerveződött demonstráción vettek részt, ahol beszédet mondtak, majd a demonstrációval a Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) épülete felé indultak azzal a céllal, hogy a tiltakozók követeléseit összefoglaló öt pontot a közmédiában beolvassák. Az indítványozók bejutottak az MTVA épületébe, azonban a petíció közzétételében nem jártak sikerrel, sorra akadályozták, majd az épület elhagyására is felszólították őket. A biztonsági őrök végül erőszakkal léptek fel az indítványozókkal szemben. Az MTVA vezérigazgatója birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az indítványozókkal szemben, amelyet a jegyző elrendelt és megindította a végrehajtást. Az indítványozók a rendőri intézkedés megkezdése előtt elhagyták az épületet. Ezt követően az indítványozók hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt feljelentést tettek, feljelentésüket az ügyészség elutasította arra hivatkozva, hogy a cselekmény nem bűncselekmény. A határozat ellen az indítványozók panaszt tettek, amelyet a Legfőbb Ügyészség elutasított. Ezt követően az indítványozók pótmagánvádas eljárás keretében nyújtottak be vádindítványt hivatalos személy elleni erőszak vádjával az MTVA-ban ellenük erőszakosan fellépő biztonsági őrök ellen. Vádindítványukat az elsőfokú bíróság elutasította. Fellebbezésüket a másodfokú bíróság elutasította, az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint az eljáró bíróság alaptörvény-ellenesen korlátozta a szólás-és véleménynyilvánítás szabadságához, valamint a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjogukat. Nézetük szerint a bíróság a pótmagánvád megengedhetőség körében, a közvetlen jogsérelem meglétének elemzésekor nem vette figyelembe, hogy a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága és az Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdése (képviselői jogok) közvetlenül sérültek az alapügyben, így a közvetlen jog- és érdeksérelem megalapozza a pótmagánvádlókénti fellépést. Nézetük szerint e szempontok figyelmen kívül hagyása - tehát az ügy egyedi körülményei részletes vizsgálatának elmulasztása arra vonatkozóan, hogy az indítványozók jogát vagy jogos érdekét a hivatalos személy elleni erőszak kapcsán érte-e érdeksérelem - azt eredményezte, hogy az indítványozókat elzárta a jogérvényesítés lehetőségétől..
.
Indítványozó:
    Dr. Hadházy Ákos Ányos
Támadott jogi aktus:
    a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 10.B.594/2019/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10048/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_20_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_20_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.