Hungarian
Ügyszám:
.
III/00102/2019
Első irat érkezett: 01/16/2019
.
Az ügy tárgya: A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés (indokolás hiánya közigazgatási határozatban)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 9. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, illetve a konkrét ügyben való alkalmazás kizárásának megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Korm. r. 9. § (1) bekezdésének c) pontja szerint: „A kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent."
A 9. § (4) bekezdése szerint: „ Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben, illetve az engedély ezek alapján történő visszavonása esetén a Hatóság a döntésében az indokolást mellőzi."
A perbeli felperes az arra rendszeresített haditechnikai tevékenység engedélyezése elnevezésű nyomatvány előterjesztésével, és a kötelező okiratok csatolásával kérelemmel élt az alperesnél vadászati célú nagykereskedelmi tevékenység engedélyezése iránt. Az alperesi Kormányhivatal a kérelmet indokolás nélkül elutasította a sérelmezett Korm. rendeletre hivatkozással.
A perbíróság szerint a közigazgatási határozat indokolásának mellőzése sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében és XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági és tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogot, mert megfosztja az ügyfelet annak lehetőségétől, hogy a hatóság döntésének indokait megismerhesse. Amennyiben a hatósági döntéshez nincsen indokolás társítva, akkor a jogorvoslati jog gyakorolhatósága is kiüresedik, mellyel sérül a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslhathoz való alapjog..
.
Támadott jogi aktus:
    a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_102_2019_indítvány. anonim.pdfIII_102_2019_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.02.26 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against the Government Decree No. 156/2017. (IV. 16.) Korm. on the detailed regulations of the licensing of defence industry activity and the certification of enterprises (missing reasoning in an administrative decree)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.